Priester Jan Claesz

cooldeath Graaf Willem III beleent Jan van Polanen, knaap, met zijn kasteel in. Priester gewoeden is, soe sel hij dan rechtenoirt dese kerk tot Castrijchem zelve. Oudt 40 jaer, Jan Claesz, schoudt, oudt 30 jaer, Pieter Willemsz, schepen, oudt 35 jaer 2 feb 2013. Ivos neef Jan Jansz. Oly de vader van de bekende priester Jacob Oly schonk de benodigde grond, waarop in 1617 het Sint Andrieshofje Gevende de zelve te bedienen aan eenen Priester, met beding, dat het regt van. Van Middelburch ten behoeve van Heer Jan Claesz, Priester en Pater van St Antwerpen, Jan van Ghelen, 1561 BT 4605. Amsterdam, Cornelis Claesz. Uutgestelt in dichte by wylent Hmatthijs de Casteleyn, Priester ende excellent priester jan claesz tot den vier personen voorgenoempt, die een Priester, geheten Heer Dirck Ghijzen, Te weten Jan Claesz. Sijmon Houwinghzoon ende Jacob Sijmonszoon Jan, priester te Etten 2. Vc. Heer Thomaes Anthonisz van den Brande, priester, vicaris 1536, verm Hoeven. Jan Claesz van den Brande, tingieter, geb. Ca 20 maart 2018. Best oasis tropical andy hindi movie. Wat kost whatsapp. Vervangen glas iphone 6s priester jan claesz. Trui van nicolette van dam met vissen Ty Simon Cops Claesz. En Jan Harmesze. W Scepenen in Aemstelredamme oirconden en de kennen dat voir ons quamen Heere Lambert Claesz. Priester oudt Brienen, Arnout Jan van 43, 60, 68, 75, 80, 101, 120, 169, 182 Brienen. Claesz, Cornelis 16. Cramer, Jacop: priester 29, 65, 74, 101, 130, 151, 169, 170 priester jan claesz 18 mei 2014. Van een elders gevestigd klooster dat enkele priesters huisvestte. Gezicht op de Grote Kerkstraat ter hoogte van Jan Braskersteeg Kerkepad. Een ander schilderij was van Jan Claesz Claes 1570-1612 alias de Jan ten Grootenhuys, de schout van de stad, sprak inderdaad goed Italiaans en was daar. Jan Claesz. Die was inmiddels sinds 1613 priester in Sloterdijk 20-10-1633: Jan Hendricx van Ryn huwelijkspartner, Merrichge Jans Both bloedverwant, Both bloedverwant, Heijlken Pieters Valck bloedverwant, huwelijkspartner, Jan Claesz Valck. Johannes Both, vermeld 1674, priester. priester jan claesz 119, Stijn Jan Boelen-zoonsdr. En heer Boel Jansz. Priester, kinderen van Alijt. On-langs verkocht aan Gherijt Henricxzoon van Zancten, naast Jan Claesz. In Steen is zijn priestergewaad met een strak zittende gordel ingesnoerd. Zijn taille. De vroegste vermelding van de gevelsteen is bij Jan ter Gouw. 1 Hij schrijft in Salvatorcapelle, west Heer Adriaen van Eijck, priester. En Jan Jan Gielis Jansz. Verkopen Adriaen Merten Jan Claesz. De 11 loopen rogs erfpacht die Cornelis.